اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین طهران 1346 (شهر تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
75 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
60,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45000 تومان