اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار طهران 1346 شهر تهران
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
75 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
70,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40000 تومان