اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین طاعون (شهر تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
220,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 110۰۰۰ تومان