اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار شب سیزدهم شهر تهران
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
60,000 تومان
پرداخت نهایی
هرنفر 60000 تومان