اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین شب سیزدهم (شهر تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
100,000 تومان
پرداخت نهایی
هرنفر 85000 تومان