اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار شبح بازارچه شهر تهران
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 5 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد