اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار سرقت شهر تهران
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
60,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45 هزار تومان