اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار تابوت شهر تهران
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
80,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان