اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار احضار شهر تهران
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 10 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
70,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان