اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین آرماگِدون (شهر تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 8 نفر
مدت زمان بازی
۷۵ دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
320,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 160000 تومان