اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین آخرالزمان (شهر تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد