اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین فرشته مرگ (شهر اصفهان)
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
90 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
240,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 120 هزار تومان