اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار شام آخر شهر اصفهان
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
40,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40۰۰۰ تومان