اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین سلول (شهر اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
80 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
240,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 120 هزار تومان