اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار سلول شهر اصفهان
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
30,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 25 هزار تومان