اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار سرقت شهر اصفهان
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
50,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان