اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار تابوت شهر اصفهان
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی
حداکثر ظرفیت 5 نفر می باشد
مدت زمان بازی
70 دقیقه
مبلغ پرداخت آنلاین
60,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 50 هزار تومان