اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین اتاق فرار اپیدمی شهر اصفهان
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
35,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان