اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین احضار (شهر اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
80,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 60 هزار تومان