اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

رزرو آنلاین آواز مردگان (شهر اصفهان)
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
75 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت
140,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 140 هزار تومان