آیا پارکینگ در محل موجود است؟

خیر، لطفا با در نظر گرفتن ترافیکِ منطقه در ساعات اداری و روزهای غیر‌تعطیل طوری برنامه‌ریزی کنید که در زمان مقرر در محل بازی حضور داشته باشید. همچنین می‌توانید از پارکینگهای پارک آب و آتش واقع در خیابان شهیدی (رو به روی خیابان دیدار شمالی) استفاده کنید.