هیچ امکانی برای تجربه بازی اگر زیر 18 سال باشیم وجود نداره؟

هیچ امکانی برای تجربه بازی اگر زیر 18 سال باشیم وجود نداره؟

 اگر 14 الی 18 ساله هستید، میتونید با دانلود فرم رضایت‌نامه و امضا توسط پدر یا مادر به همراه کپی کارت ملی پدر یا مادر در بازی شرکت کنید. دقت کنید که هر شخصِ زیر 18 سال و بالای 14 سال باید یک فرم رضایت نامه جداگانه داشته باشه و این که حداقل یک نفر بالای 18 سال همراه شما به عنوان همگروهی در فضای بازی با شما باشه.