با توجه به ترسناک بودنِ این بازی، آیا این بازی رو به افراد باردار یا بیماران قلبی توصیه می‌کنید؟

خیر، در صورت ابتلا به هر گونه بیماری که ترس یا شوک می‌تواند روی آن تاثیرگذار باشد و همچنین خانم‌های باردار، گیم‌مستر (بازی‌گردان) بازی را مطلع کنید.