من میخوام اسکیپ باکس رو از طریق پست پیشتاز دریافت کنم. آیا ثبت کد پستی و کد ملی هنگام سفارش الزامیه؟

بله. در غیر این صورت ارسال مرسوله با مشکل مواجه خواهد شد.