چطوری میتونم با حمل‌و‌نقل عمومی بیام؟

چطوری میتونم با حمل‌و‌نقل عمومی بیام؟

شما می توانید در ایستگاه مترو میرداماد پیاده شده و از آنجا با  پیاده روی به ما برسید!