چطوری میتونم با حمل‌و‌نقل عمومی بیام؟

چطوری میتونم با حمل‌و‌نقل عمومی بیام؟

شما میتوانید در ایستگاه مترو میرداماد پیاده شوید و از آنجا با  پیاده روی به ما برسید!