چند‌ نفر بیشتر از ظرفیت میتونیم بیایم؟

چند‌ نفر بیشتر از ظرفیت میتونیم بیایم؟

پیشنهاد جدیِ ما اینه که تعداد افراد مجازِ شرکت‌کننده برای هر بازی که در وبسایت اعلام شده رو جدی بگیرید! تعداد بیشتر از ظرفیت، کیفیت بازی شما رو کاهش میده! با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا، حساسیت بیشتری در رابطه با افزایش تعداد اعضای تیم داریم و از بازی شما در صورت عدم رعایت تعداد بازیکنان جلوگیری می‌کنیم.