چطوری میتونم با حمل‌و‌نقل عمومی بیام؟

شما میتونید در ایستگاه مترو حقانی پیاده شید و از اونجا با حدودا 10 دقیقه پیاده روی به ما برسید!