چرا بازی‌های ژانر ترسناکتون رو نمیشه زیر ۱8 سال اومد؟

چرا بازی‌های ژانر ترسناکتون رو نمیشه زیر ۱8 سال اومد؟

محتوای بازی‌های ترسناک و شاید بعضی از بازی‌های غیرترسناک مثل شبح بازارچه برای سنین زیر 18  سال مناسب نیست! این مساله فقط منحصر به اتاق فرار نیست و در رابطه با بازی‌های کامپیوتری و فیلم هم صادقه.