نمیشه حضوری بیایم پرداخت کنیم؟

خیر. حتما باید از طریق وبسایت یا تماس تلفنی، رزرو انجام بشه.