میشه راهنماییمون کنین کدوم بازیو بیایم، ما تا حالا تجربه نداشتیم؟

میشه راهنماییمون کنین کدوم بازیو بیایم، ما تا حالا تجربه نداشتیم؟

اگر تا حالا اتاق فرار بازی نکردید، پیشنهاد ما اینه که بازی نجات شهر و سرقت یا شب سیزدهم رو انتخاب کنید. و به ترتیبِ درجه سختی بازی ها پیش برید! اگر از همون اول بازی های سخت رو انتخاب کنید، ممکن تجربه جذابی واستون نباشه! پس لطفا از درجه سختی پایین شروع کنید.