میشه راهنماییمون کنین کدوم بازیو بیایم، ما تا حالا تجربه نداشتیم؟

اگر تا حالا اتاق فرار بازی نکردید، پیشنهاد ما اینه که بازی نجات شهر و سرقت یا شب سیزدهم رو انتخاب کنید. و به ترتیبِ درجه سختی بازی ها پیش برید! اگر از همون اول بازی های سخت رو انتخاب کنید، ممکن تجربه جذابی واستون نباشه! پس لطفا از درجه سختی پایین شروع کنید.