محدودیت سنی

محدودیت سنی

  • هر بازی، محدودیت سنی مخصوص به خود را دارد. لطفا پیش از رزرو بازی از سن اعضای تیم خود مطمئن باشید.
  •  در صورت عدم رعایت شرط سنی، از ورود شما به بازی جلوگیری خواهد شد و مبلغ پیش‌پرداخت به شما عودت داده نمی‌شود.
  • اگر 14 الی 18 ساله هستید، می‌تونید با دانلود فرم رضایت‌نامه و امضا توسط پدر یا مادر به همراه کپی کارت ملی پدر یا مادر در بازی شرکت کنید. دقت کنید که هر شخصِ زیر 18 سال و بالای 14 سال باید یک فرم رضایت‌نامه جداگانه داشته باشه و این که حداقل یک نفر بالای 18 سال همراه شما به عنوان همگروهی در فضای بازی با شما باشه.