اگه برنده بشیم جایزه میدین؟

اگه برنده بشیم جایزه میدین؟

خیر! هدف اصلی از بازی اسکیپ‌روم یا اتاق فرار اینه که شما بازی کنید و از بازی لذت می برید! در هیچ کجای دنیا، اتاق فرار با جایزه همراه نیست.