اگر دیر برسیم‌ چی‌ میشه؟

اگر دیر برسیم‌ چی‌ میشه؟

در صورت تاخیر، ممکنه از زمان بازیتون کم بشه. پس لطفا به موقع خودتون رو برسونید. در نظر داشته باشید وقتی تیمی بعد از شما بازی رو رزرو کرده، تاخیر تیم شما میتونه باعث تداخل سانسهای دیگه و تاخیر در برگزاری سانس بعدی میشه. پس لطفا به حقوق دیگران احترام بذارید!