بازی سیاه زخم (کرمان)
درصد سختی بازی
شهر
کرمان
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
90 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+39 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
45000 تومان
پرداخت نهایی
3 نفر 120 هزار تومان
4 نفر 140 هزار تومان
5 نفر 160 هزار تومان
6 نفر 180 هزار تومان