بازی پارانویا (کرج)
درصد سختی بازی
شهر
کرج
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+849 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
50000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 30 هزار تومان