اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی تله (چالوس)
درصد سختی بازی
شهر
چالوس
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
30000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 25 هزار تومان