بازی تله (چالوس)
درصد سختی بازی
شهر
چالوس
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+68 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
30000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 25 هزار تومان