بازی تله (شیراز)
درصد سختی بازی
شهر
شیراز
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+386 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
35000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 32 هزار تومان