بازی طاعون (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+607 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
90000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45 هزار تومان