بازی طاعون (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 8 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
80000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45 هزار تومان