بازی احضار (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 10 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+7269 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
70000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 45 هزار تومان