بازی شام آخر (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
70 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+10396 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
70000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر ۴۵ هزار تومان