بازی قرنطینه (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+5733 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
65000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان