اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی قرنطینه (تهران)
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
65,000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان