بازی طهران 1346 (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
75 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+9514 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
60000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35000 تومان