بازی میراث لاله (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
5 تا 21 نفر
مدت زمان بازی
150 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+132 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
50000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35 هزار تومان