بازی سرقت (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+11035 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
60000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 40 هزار تومان