بازی نجات شهر (تهران)
درصد سختی بازی
شهر
تهران
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+15272 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
50000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 35000 تومان