بازی مخمصه (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
4 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+1490 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
50000 تومان
پرداخت نهایی
هر تیم 150،000 تومان