اولین و بزرگترین مجموعه اتاق فرار در ایران

بازی تله (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
50 دقیقه
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
40,000 تومان
پرداخت نهایی
هر تیم 120000 تومان