بازی تله (اهواز)
درصد سختی بازی
شهر
اهواز
تعداد نفرات بازی
3 تا 5 نفر
مدت زمان بازی
50 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+2114 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
40000 تومان
پرداخت نهایی
هر تیم ۱۲۰ هزار تومان