بازی اپیدمی (اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
3 تا 6 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+2499 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
35000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 25 هزار تومان