بازی سلول (اصفهان)
درصد سختی بازی
شهر
اصفهان
تعداد نفرات بازی
4 تا 7 نفر
مدت زمان بازی
60 دقیقه
تعداد افرادی که تجربه کرده اند
+4855 نفر
مبلغ پیش پرداخت آنلاین
30000 تومان
پرداخت نهایی
هر نفر 25 هزار تومان